Регистрация на обект

Моля, попълнете ако имате коментари или препоръки.